Strona główna

ILUSTRACJE DO DZIEJÓW ŁOWICKICH BERNARDYNEK cz. 2

Wirydarz klasztorny z figurą św. Franciszka

W ogrodzie z figurą Matki Bożej.

Modlitwa liturgiczna w chórze zakonnym.

„Golgota” – stacje Drogi Krzyżowej w ogrodzie klasztornym.